Det finns inga uttryckliga siffermål för den ekonomiska tillväxten inom EU, det är upp till varje EU-land att själv sätta upp eventuella målsättningar för sin tillväxt. Polen är det enda EU-land som haft obruten tillväxt varje år sedan 1990-talet.

 

Tyskland har den klart största ekonomi i EU, närmare sju gånger så stor som Sveriges.

 

I förhållande till befolkningen är dock Sveriges och Tysklands ekonomi nästan lika stora. De är dock långt efter Luxemburgs BNP per capita. En avgörande förklaring till att Luxemburg har så hög BNP i förhållande till befolkningen är att många från grannländerna jobbar i landet och därmed bidrar till den samlade ekonomin men inte till invånarantalet.

Hoppa till relaterade artiklar.