Hoppa till temats andra spalt.

TEMA Svenska Europaparlamentariker

Översta raden:Heléne Fritzon (S), Ilan De Basso (S), Jytte Guteland (S), Erik Bergkvist (S), Evin Incir (S), Tomas Tobé (M). Andra raden: Jessica Polfjärd (M), Jörgen Warborn (M), Arba Kokalari (M), Peter Lundgren (SD), Jessica Stegrud (SD), Charlie Weimers (SD). Tredje raden: Alice Bah Kuhnke (MP), Jakop Dalunde (MP), Pär Holmgren (MP), Abir Al-Sahlani (C), Emma Wiesner (C), Sara Skyttedal (KD). Fjärde raden: David Lega (KD), Malin Björk (V), Karin Karlsbro (L).

Foto: EU-parlamentet

De svenska Europaparlamentarikerna som valdes i maj 2019 består av 21 ledamöter från åtta partier. Politikerna nedan presenteras efter partiernas storleksordning. Klicka på namnen för mer information. Informativ sammanställning över alla politiker för utskrift.

Hoppa till relaterade artiklar.