Hoppa till temats andra spalt.

TEMA Svenska Europaparlamentariker

Översta raden: Abir Al-Sahlani (C), Fredrick Federley (C), David Lega (KD), Sara Skyttedal (KD) och Karin Karlsbro (L). Andra raden: Arba Kokalari (M), Jessica Polfjärd (M), Jörgen Warborn (M), Tomas Tobé (M) och Alice Bah Kuhnke (MP). Tredje raden: Pär Holmgren (MP), Erik Bergkvist (S), Evin Incir (S), Heléne Fritzon (S) och Johan Danielsson (S). Sista raden: Jytte Guteland (S), Charlie Weimers (SD), Jessica Stegrud (SD), Peter Lundgren (SD) och Malin Björk (V).

Foto: Monica Kleja och Natacha López

De svenska Europaparlamentarikerna som valdes i maj 2019 består av tjugo ledamöter från åtta partier. Politikerna nedan presenteras efter partiernas storleksordning. Klicka på namnen för mer information. Informativ sammanställning över alla politiker för utskrift.

Hoppa till relaterade artiklar.

Sidor