Hoppa till temats andra spalt.

TEMA Sociala indikatorer | Utvärdering av EU-länder

Som en del av den så kallade Sociala pelaren har EU-kommissionen lanserat en ”social resultattavla” med uppgifter om hur medlemsländerna presterar på en rad områden som rör arbetsmarknad och välfärd.

EU-kommissionen delar in varje indikator i fem klasser från sämst till bäst, utifrån dessa har Europaportalen gett dem mellan 1 (lägst) och 5 (högst) poäng. Om man adderar poängen för alla indikatorer per år får vi en ”social topplista”. Listan toppades 2017 av Danmark följt av Sverige och Nederländerna. En brasklapp är dock att det inte finns uppgifter för alla länder, kategorier och år. Detta gör att ett land kan komma lägre på rankingen om det saknas en uppgift.

I resultattavlan har 14 indikatorer valts ut för att användas i kommissionens årliga utvärdering av medlemsländernas ekonomiska politik. Med hjälp av dem föreslår kommissionen ministerrådet att utfärda rekommendationer till medlemsländerna inom den så kallade europeiska planeringsterminen.

Europaportalen har sammanställt de 14 indikatorerna för åren 2005 till 2018 och gett dem en färg från röd (sämst) till grön (bäst).

Hoppa till relaterade artiklar.