Annons

Hoppa till temats andra spalt.

TEMA Separatism | Regioner som vill bilda egna länder

Den europeiska världsdelen bestod tidigare av ett stort antal statsbildningar. Fram till 1900-talet minskade antalet för att efter kalla krigets slut och Sovjetunionens kollaps åter öka i antal. 

I flera regioner i Europa finns det en mer eller mindre folklig aktivism för ökat självstyre eller total självständighet. De mest kända är Skottland, Baskien, Katalonien, Korsika, Sardinien, norra Italien, Transnistrien och Flandern.

I Europaparlamentet finns regionala partier representerade.

Hoppa till relaterade artiklar.