Foto: Monica Kleja

Europaparlamentariker Pär Holmgren (MP).

Foto: Monica Kleja

Pär Holmgren valdes in i EU-parlamentet 2019.​

I sin kandidatintervju med Europaportalen inför valet lyfte han bland annat fram följande frågor:

  • Införa en utsläppsbudget. Länder som inte når upp till detta, bör på något sätt bestraffas.
  • EU-parlamentet bör jobba mer med att förebygga fattigdom, fördela migrationen och göra mer för att förebygga tragedier som den i Syrien.
  •  

Pär Holmgrens viktigaste frågor enligt SVT:s valkompass:

Miljö och klimat

Klimatfrågan. EU behöver under den kommande femårs perioden ha en tydlig plan för en omställning till ett fossilfritt och hållbart samhälle.

Demokrati

Demokrati är grundläggande och nödvändigt för en social hållbar utveckling. Vi behöver motverka hat och intolerans mot minoriteter och oliktänkande.

Mänskliga rättigheter

Alla länder i EU behöver följa gemensamma principer om demokrati, mänskliga rättigheter och skydd för minoriteter. Även för våra barn och barnbarn.

Hoppa till relaterade artiklar.

Sidor