Annons

Hoppa till temats andra spalt.

TEMA OECD | Ekonomisk samarbetsorganisation

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD, är en internationell ekonomisk organisation. Den bildades ursprungligen för att samordna den amerikanska Marshallhjälpen i Europa efter andra världskriget, då under namnet OEEC.

1961 ombildades organisationen och bytte namn.

37 industriella och demokratiska länder ingår i OECD vars verksamhet till stor del går ut på att mäta och utvärdera ekonomi, politik och andra samhällsindikatorer i medlemsländerna. Huvudkontoret ligger i Paris.

Hoppa till relaterade artiklar.