Foto: Monica Kleja

Europaparlamentariker Jessica Stegrud (SD).

Foto: Monica Kleja

Jessica Stegrud valdes in i EU-parlamentet 2019.​ 

I sin kandidatintervju med Europaportalen inför valet lyfte hon bland annat fram följande frågor:

  • Arbeta mot korruption, slöseri med EU-medel och för större öppenhet och stärkt offentlighetsprincip.
  • Tror på ett mindre och mer effektivt EU med respekt för nationalstaternas självbestämmande.

 

Jessica Stegruds viktigaste frågor enligt SVT:s valkompass:

Migration och flyktingar

Migrationen är en ödesfråga för Europa. Utan en lyckad assimilationspolitik kommer vi se ökade konflikter, utanförskap, otrygghet och sämre ekonomi.

Ekonomi, budget och skatter

EU har blivit för stort och för dyrt. EU skall fokusera på kärnfrågor som handel, säkerhet och konkurrenskraft. Bort med korruption och slöseri.

Miljö och klimat

Slut med symbolpolitik och skrämselpropaganda. Fokus på riktiga miljöproblem och verksamma åtgärder.

Hoppa till relaterade artiklar.