EU-kommissionens tillträdande ordförande. Luxemburgsk kristdemokrat som tidigare varit landets premiärminister i 19 år.

Inför att Jean-Claude Juncker valdes av EU-parlamentet i juli 2014 presenterade han tio prioriteringar inför sitt ordförandeskap.

Jean-Claude Junckers tio prioriteringar inför de kommande fem åren:

1. Investeringsplan om motsvarande 2,7 biljoner kronor. Bättre regler för små och medelstora företag.

2. Sammankoppla den digitala inre marknaden vilket ska generera motsvarande 2,3 biljoner kronor under mandatperioden.

3. Skapa en ”energiunion” för att minska EU:s beroende av energi och samtidigt få ned energipriserna. Andelen förnyelsebar energi ska bli högst i världen och energieffektiviteten ska öka.

4. Stärka den inre marknaden. Industrins andel av ekonomin ska ökas från dagens 16 till 20 procent. Öka kontrollen på banker och skapa en ”kapitalmarknadsunion” för att förbättra möjligheterna till finansiering. Se över utstationeringsdirektivet. Slå till mot skatteflykt och -fiffel.

5. Fördjupa det ekonomiska samarbetet och göra det rättvisare genom att införa en social aspekt på framtida krisprogram.

6. Få igenom frihandelsavtalet med USA, men under vissa villkor.

7. Instifta en kommissionärspost med ansvar för grundläggande rättigheter och rättsstatlighet. Trycka på för lagstiftning mot diskriminering, dataskydd och gränsöverskridande brottslighet.

8. En ny migrationspolitik med större ”solidarisk” ansvarsfördelning mellan medlemsländerna och säkra Europas gränser.

9. Göra EU till en starkare global aktör genom att tillsätta en erfaren och stark utrikeschef som samlar flera kommissionärer i sitt arbete. Större frivilligt försvarssamarbete mellan medlemsländerna. Inga fler medlemsländer under de kommande fem åren.

10. Öka öppenheten och demokratin i EU genom att göra lobbyistregistret obligatoriskt i alla EU-institutioner och öka den nationella parlamentens makt.

 

Hoppa till relaterade artiklar.

Sidor