Inflationsmål
Europeiska centralbankens mål är att “hålla inflationen under, men nära, 2 % på medellång sikt”. Det har aldrig skett men perioden 2000-2007 låg närmast målet då den genomsnittliga inflationen i euroområdet var runt 2,2 procent.

Sveriges riksbank har sedan 1995 som mål att inflationen ska vara två procent per år. Det har hittills inte uppnåtts men 2002, 2009 och 2010 var inflationen i Sverige 1,9 procent.

Enligt riksbanken underlättar ett lågt inflationsmål, det vill säga små prisökningar, för framtida ekonomisk planering både för företag och privatpersoner och skapar därmed en större ekonomisk stabilitet och förutsägbarhet. Därutöver gör hög inflation att vissa grupper gynnas på andra gruppers bekostnad, enligt riksbanken.

Hoppa till relaterade artiklar.