Nederländernas EU-kommissionär (verkställande vice ordförande) med ansvar för "En europeisk grön giv".

 

Frans Timmermans var tidigare kommissionsordförande Jean-Claude Junckers högra hand med ansvar för bättre lagstiftning, kontakter mellan institutionerna, hållbar utveckling, rättsstatsprincipen och stadgan om de grundläggande mänskliga rättigheter.

Han var tidigare socialdemokratisk nederländsk utrikesminister och EU-minister.

Hoppa till relaterade artiklar.

Sidor