Hoppa till temats andra spalt.

TEMA Fack och arbetsgivare i EU

Arbetsmarknadens parter, fack och arbetsgivare, är organiserade i olika europeiska organisationer för att tillvarata sina medlemmars intressen.

Parternas roll inom EU är att förhandla inom den så kallade sociala dialogen för att ingå kollektivavtal i specifika frågor, dock inte löneförhandlingar. Kollektivavtalen upphöjs sedan som regel av ministerrådet till lag inom EU. Exempel på sådana avtal som blivit EU-lag är avtal om visstidsanställningar, distansarbete och stress i arbetet.

I samband Europeiska rådets toppmöten i mars och även ofta i oktober har arbetsmarknadens parter ett möte med de högsta ledarna i EU såsom Europeisk rådets ordförande och EU-kommissionens ordförande. Mötena är formella där de olika parterna gör korta politiska presentationer av vad de tycker är väsentligt. 

En annan viktig roll är att bedriva opinionsarbete på Europanivå för att stärka sina medlemmars intressen.

Hoppa till relaterade artiklar.

Sidor