Hoppa till temats andra spalt.

TEMA EU-frågor i riksdagsvalet 2022

Inför riksdagsvalet har Europaportalen frågat riksdagspartierna vilka frågor de helst vill driva i EU den kommande mandatperioden. Den nya svenska regeringen kommer att företräda Sveriges intressen i ministerrådet och vara med och besluta om EU:s väg de kommande fyra åren. Våren 2023 är Sverige ordförandeland i ministerrådet och den nyvalda statsministern och hens regering ges därmed extra möjlighet att påverka EU:s dagordning.

Hoppa till relaterade artiklar.