Foto: Monica Kleja

Europaparlamentariker Erik Bergkvist (S).

Foto: Monica Kleja

Erik Bergkvist valdes in i EU-parlamentet 2019.​ Han har en EU-positiv hållning och förespråkar bland annat att Sverige går med i euron och att EU ska kunna ta in skatter.

I sin kandidatintervju med Europaportalen inför valet lyfte han bland annat fram följande frågor:

  • Att Sverige bör införa euron.
  • Ökat samarbete mellan medlemsländerna.

 

Erik Bergkvists viktigaste frågor enligt SVT:s valkompass:

Regional utveckling

Att hela Europa får utvecklas. Ökande klyftorn mellan länder och regioner kommer öka konflikterna. Ett jämlikt Europa utan klyftor gör alla rikare

Miljö och klimat

Klarar vi inte klimatfrågan återstår inte så mycket annat. Ska vi få med oss människorna i detta krävs att de nödvändiga besluten inte slår orättvist.

Sysselsättning och sociala frågor

Full sysselsättning och bra villkor på arbetsmarknaden gynnar alla.

Hoppa till relaterade artiklar.