Centerpartisten Emma Wiesner blev ny Europaparlamentariker efter Fredrick Federley den 8 februari 2021.

Dessa frågor vill Emma Wiesner prioritera:

  • Koppla samman elnäten mellan EU-länderna
  • Kommande energiförslag om förnybara energikällor och ursprungsmärkning
  • Reformera EU:s handel med utsläppsrätter
  • Taxonomin – EU:s verktyg för att identifiera miljömässigt hållbara investeringar
  • Minska användningen av antibiotika i lantbruket
  • Se till att djurtransporter i medlemsländerna följer EU-regelverket


Källa: Intervju med Europaportalen.

Hoppa till relaterade artiklar.