Om EU ska lagstifta om skattefrågor krävs enhällighet bland medlemsländerna, med andra ord har länderna vetorätt. 

EU-kommissionen övervakar att ländernas skattepolitik följer EU:s regler om att inte ge företag i ett land orättvisa fördelar eller att skatter diskriminerar konsumenter, arbetstagare eller företag från andra EU-länder. Efter den senaste finanskrisen har EU-länderna ökat sitt samarbete mot skattefusk och skatteundandragande av olika slag.

 
Hoppa till relaterade artiklar.

Sidor