Förutom EU-länderna har Norge, Island och Liechtenstein, som ingår i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) tillgång till den inre marknaden. 

Sedan 2013 pågår förhandlingar mellan EU och USA om ett frihandelsavtal, TTIP, som om det kommer på plats kommer bli världens största. 

Under 2016 väntas EU-kommissionen inleda förhandlingar om nya handelsavtal med bland annat Mexiko och Indonesien. Med flera länder i Afrika är förhandlingarna klara men länderna har inte ratificerat dem än.

Förhandlingarna om handelsavtal med Indien lades på is 2008 på grund av att landets ses som alltför protektionistiskt. Vid ett toppmöte mellan EU och Indien i slutet av mars 2016 väntas besked om huruvida förhandlingarna ska återupptas igen.

EU förhandlar även med en rad andra länder om frihandelsavtal. Under förhandlingarna företräder EU-kommissionen unionen på mandat av medlemsländerna. När förhandlingarna är klara har EU-parlamentet, och ibland även de nationella parlamenteten, att antingen godkänna eller förkasta den färdiga avtalstexten.

Uppdaterat senast: 12/1-2016

Hoppa till relaterade artiklar.

Sidor