Hoppa till temats andra spalt.

TEMA EIB | Europeiska investeringsbanken

EIB är Europeiska investeringsbanken och har sitt säte i Luxemburg. Bankens huvuduppgift är att låna ut pengar för att finansiera projekt både inom och utanför Europeiska unionen.

Ungefär 90 procent av de projekt som EIB finansierar sker inom EU.

Bankens ägare är EU:s medlemsländer och har en sammanlagd utlåningskapacitet på 243 miljarder euro 2020 som den lånat upp på den finansiella marknaden.

EIB ansvarar för den så kallade Junckerfonden för investeringar i EU-länderna.

Hoppa till relaterade artiklar.