Annons

Hoppa till temats andra spalt.

TEMA EESK | Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, EESK är ett rådgivande organ inom EU där intressegrupper möts för att ta ställning i olika EU-frågor.

EESK väljs av ministerrådet för fem år och Sverige representeras av tolv ledamöter. Ledamöterna kommer från tre olika intressegrupper: arbetstagare, arbetsgivare och andra intressegrupper. Den senare gruppen består av representanter för lantbrukare, konsumenter, handikapporganisationer och sociala organisationer.

 

Hoppa till relaterade artiklar.

Sidor