Hoppa till temats andra spalt.

TEMA EU-ländernas budgetbalans | Plus och minus i statsbudgetarna

Frågan om länders budgetunderskott har en särskild betydelse i EU. Enligt regelverket i stabilitets- och tillväxtpakten ska inget medlemsland ha ett budgetunderskott som överstiger tre procent. 2020 togs treprocentsregeln tillfälligt bort för att bättre kunna möta cornonakrisens utmaningar och alla länder utom Danmark hade ett budgetunderskott på över tre procent.  

Hoppa till relaterade artiklar.

Sidor