Wikström: Bekämpa skatteflykt med strängare EU-lagstiftning

7 juni 2016
EU-parlamentariker Cecilia Wikström (L) krävde på tisdagen att EU-kommissionen lägger fram tydligare lagstiftningsförslag för rapportering och öppenhet kring skatteuppgifter för företag i EU. – EU måste återupprätta allmänhetens förtroende för våra skattesystem och vidta åtgärder, säger Wikström i ett uttalande. ■