Vietnam-avtal godkändes i EU-parlamentet

12 februari 2020

EU-parlamentet godkände på onsdagen de två delarna i frihandelsavtalet med Vietnam som är det största EU förhandlat fram med ett utvecklingsland. Alla närvarande svenska EU-parlamentariker röstade för förutom Miljöpartiets och Vänsterpartiets ledamöter. Avtalet kan provisoriskt träda i kraft när medlemsländerna i ministerrådet godkänt det vilket väntas ske innan sommaren.