Utrikeshandel skapar många jobb i Sverige

17 november 2015
Uppdaterad: 6 februari 2017
Drygt 1,3 miljoner jobb i Sverige är kopplade till utrikeshandeln. Det rapporterar statliga Kommerskollegium som undersökt sambandet mellan handel och sysselsättning i Sverige. ■