USA kritiskt till EU:s försvarsfond

15 maj 2019

USA har retat upp sig på den försvars- fond som EU-kommissionen hoppas fylla med motsvarande cirka 140 miljarder kronor under sju år, skriver TT. Fonden är till för bland annat utveckling av nya och gemensamma vapensystem. Washington befarar att det kommer att förhindra yttre aktörer, exempelvis amerikanska, från att bli delaktiga i vapenprojekten, står det i ett brev från den amerikanska regeringen.