Uppåt för EU:s Kinaaffärer

15 januari 2021
Uppdaterad: 15 januari 2021

Av EU:s tio viktigaste handelspartner var det bara med Kina som både export och import av varor ökade mellan januari och november 2020, en respektive fyra procent. Det framgår av uppgifter från Eurostat på fredagen. Överlag minskade EU:s export och import med 12 resektive 10 procent. Sämst gick exporten till Storbritannien och Indien som föll med mellan 15 och 17 procent medan importen minskade mest från Ryssland med minus 35 procent.