Ungerska regeringen uppmanar till barnafödande – genomför konsultation

6 november 2018
Uppdaterad: 6 november 2018

Den ungerska befolkningen beräknas att krympa med en fjärdedel till år 2080 utan invandring, enligt Eurostat. Därför vill den ungerska regeringen att invånarna föder fler barn. Ett steg i det arbetet är att skicka ut en så kallad konsultation till hushållen med tio frågor man vill att ungrarna ska svara på. Första frågan lyder: Håller du med om att minskningen av befolkningen inte bör åtgärdas genom invandring utan med ett större stöd till familjer?