Ungersk kommissionär röstade mot kommissionslinje

6 oktober 2016
Ungerns EU-kommissionär Tibor Navracsics säger i en intervju att han i söndagens ungerska folkomröstning röstade nej till EU:s omfördelning av asylsökande. EU-kommissionen och dess kommissionärer är ansvariga för omfördelningen. Enligt EU-fördraget ska kommissionärerna "avhålla sig från varje handling som är oförenlig med deras skyldigheter eller utförandet av deras uppgifter”. ■