Ungern och Polen läxas upp av Rumänien

24 november 2020

Ungern och Polen har lagt veto mot EU:s kommande flerårsbudget och coronafond i kritik mot en ny mekanism som ska göra det möjligt att stoppa EU-pengar till länder som bryter mot demokratiska principer som rättsstaten. Rumäniens premiärminister Ludovic Orban är mycket kritisk till deras agerande och kallar det oförsvarbart.

– Alla EU-länder måste respektera rättsstaten, sade Rumäniens Orban till FT.