Tyst om svenskars Natopositivitet

12 februari 2020
Uppdaterad: 12 februari 2020

Svenskarna har en mer positiv syn på Nato än invånare i 16 medlemsländer, visar en ny undersökning. I Natoländerna har 53 procent en positiv inställning till Nato motsvarande för svenskarna är 63 procent. Försvarsminister Peter Hultqvist (S) som på onsdagen närvarar vid ett Natomöte i Bryssel avböjer att kommentera resultatet, enligt SvD.