Tysklands coronastöd överlägset störst i EU

4 maj 2020

Tyskland står för drygt hälften av allt det statsstöd som EU-länderna satt in för att stödja företag och privatperson i coronakrisen, rapporterar FT. Även andra rika EU-länder som Nederländerna och Danmark har gjort stora insatser vilket skapar viss oro i fattigare medlemsländer för att återgången till ett normalläge kommer gå snabbare i dessa länder.