Turkiet och Polen de mest polariserade länderna i Europa

6 april 2021
Uppdaterad: 6 april 2021

Av Europas länder hade Turkiet 2019 den högsta graden av inrikes politisk polarisering. Det framgår av Demokratirådets rapport 2021: Polarisering i Sverige. Högsta graden av politisk polarisering betyder att samhället präglas av stor fientlighet mellan olika politiska åsikter, väljare, organisationer och företrädare. Andra europeiska länder med hög grad av politisk polarisering är i turordning Polen, Malta och Ungern. För Sverige, som hamnar i EU-mitten, beskrivs den politiska polariseringen som att olika politiska läger troligen interagerar mer vänligt än fientligt.