Trend: Ingen svensk vice talman i EU-parlamentet

4 juli 2019
Uppdaterad: 9 juli 2019

EU-parlamentet röstade på onsdagen fram 14 vice talmän varav ingen svensk. Det följer en trend där ingen svensk EU-parlamentariker sedan 2004 varit talman eller vice talman i EU-parlamentet. De vice talmännens uppgift är inte bara att ersätta talmannen när denne är frånvarande utan även sitta i EU-parlamentets presidium som arbetar fram förslaget till parlamentets budget och ansvarar för alla administrations-, personal- och organisationsfrågor. 

Den senaste svensk som har haft en talmanspost var Charlotte Cederschiöld från Moderaterna som 2001-2004 var en av parlamentets vice talman.