Sveriges utrikeshandel starkt uppåt

15 juni 2017

Under första kvartalet ökade värdet på alla varugrupper i Sveriges utrikeshandel. Exporten av varor ökade med 13 procent och importen med 14 procent jämfört med första kvartalet 2016. Tjänsteexporten ökade med två procent och tjänsteimporten med nio procent. Det visar Kommerskollegiums rapport.