Sveriges gränskontroller förlängs åter

4 november 2021
Uppdaterad: 4 november 2021

Regeringen beslutade på torsdagen att åter förlänga de inre gränskontrollerna mot andra Schengenländer med motiveringen ”att det fortsatt finns ett allvarligt hot mot den allmänna ordningen och den inre säkerheten i Sverige”. Gränskontrollerna infördes i samband med flyktingkrisen 2015 och har varit kvar sedan dess. Denna förlängning sträcker sig till maj 2022.