Annons

Sveriges gränskontroller förlängs igen

9 november 2018

Regeringen beslutade på torsdagen om fortsatt gränskontroll i tre månader, till den 11 februari 2019. Motivet till förlängningen av de gränskontroller som ursprungligen infördes 2015 är att det, enligt regeringen,  fortsatt finns ett hot mot den allmänna ordningen och den inre säkerheten i Sverige. Vidare påpekas att det finns brister i kontrollen av de yttre gränserna runt om i Schengen vilket gör att Sverige måste ha kvar de inre gränskontrollerna mot andra EU-länder. Svenska EU-politiker krävde tidigare i år att gränskontrollerna mellan EU-länderna slopas då de kan äventyra Schengensamarbete om öppna gränser.