Sveriges fälls: Fel hänvisa svensk till brittisk domstol

1 mars 2016
Uppdaterad: 6 februari 2017
En svensk medborgare som ansågs sig blivit ärekränkt i ett TV-program vägrades prövning i svensk domstol med hänvisning till att programmet hade sänts från Storbritannien. Europadomstolen konstaterade att det svenskspråkiga programmet direktsändes från Sverige via Storbritannien tillbaka till Sverige. Att vägra personen rättslig prövning strider mot de mänskliga rättigheter om tillgång till domstol, meddelade Europadomstolen på tisdagen. ■