Annons

Sverige vann mot EU-kommissionen

26 september 2018
Uppdaterad: 26 september 2018

EU-domstolen gav på tisdagen Sverige rätt i sin klagan att EU-kommissionen hade beräknat böter på felaktigt sätt. Bakgrunden är att den svenska kontrollen kring vissa delar av böndernas EU-stöd 2013 varit bristfällig och Sverige skulle få böta för det. Det är nu upp till kommissionen att gå vidare med frågan. Läs allt om Sveriges domstolstvister med EU.