Sverige valgranskar åtta europeiska länder

23 mars 2016
Regeringen beslutade på onsdagen att Sverige under 2016 ska skicka valobservatörer till Georgien, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Ukraina, Vitryssland, Serbien samt Bosnien och Hercegovina. Det svenska deltagande sker inom ramen för Organisationen för säkerhet och samarbete i Europas, OSSE:s, valobservationsinsatser. ■