Sverige vill utreda medverkan i åklagarmyndighet

8 oktober 2019
Uppdaterad: 8 oktober 2019

EU-länderna har bestämt att inrätta en Europeisk åklagarmyndighet, Eppo, för att bekämpa korruption och bedrägerier med EU-medel. Sex länder, däribland Ungern, Polen och Sverige, står utanför samarbetet. Men har sedan en tid tillbaka har Sverige ångrat sig och en statlig utredning kommer att tillsättas av regeringen under hösten för att nästa år ge besked om förutsättningarna för ett svenskt deltagande i Eppo, inklusive eventuella behov av lagstiftningsarbete och andra åtgärder.