Sverige utan minister när EU talar skog – Baylan har nobbat fyra möten

29 november 2021

Sedan näringsminister Ibrahim Baylan (S) fick ansvar för landbygdsfrågor i juli har han inte en enda gång deltagit i EU:s rådsmöten för jordbruksministrar. Vid flera av dessa möten har den för Sverige så heta skogsfrågan diskuterats, skriver DN.