Sverige uppmanas skrota investeringsskydd

29 september 2016
Uppdaterad: 6 februari 2017
EU-kommissionen skickar i dag torsdag en formell begäran till bland annat Sverige om att avsluta alla så kallade bilaterala investeringsskyddsavtal med andra EU-länder. Många av avtalen är kvar sedan tiden före Sveriges EU-medlemskap med bland annat Litauen och Polen och reglerar privata investeringar i andra länder för att skydda dessa. Kommissionen menar att EU:s regelverk för den inre marknaden är tillräckligt för att lösa sådana eventuella tvister. ■