Sverige skapar påtryckningsgrupp i EU

7 september 2016
Uppdaterad: 6 februari 2017
Sverige har tillsammans med åtta andra EU-länder som uppfattar sig som digitala föregångare bildat något de kallar Digital 9-gruppen. Syftet är att “ta på sig ledartröjan” för att “påverka EU i rätt riktning” när det gäller skapandet av en digital inre marknad i EU. Gruppens program väntas senare i höst. ■