Sverige samlar frihandelsvänner i EU

12 februari 2020

Den svenska handelsministern Anna Hallberg har bjudit in kollegor från de frihandelssinnade EU-länderna Tyskland, Danmark, Finland, Nederländerna och Tjeckien för ett möte i Stockholm i nästa vecka, rapporterar Politico. Syftet med mötet är att hitta en motvikt mot de EU-länder som hellre ser att EU går i en mer protektionistisk riktning, som Frankrike.