Sverige med i jättelik Natoövning

25 oktober 2018
Uppdaterad: 25 oktober 2018

Sverige deltar med alla sina stridskrafter i NatoövningenTrident Juncture 18, som inleds i dag i Norge och beskrivs vara den största sedan kalla kriget. Övningen syftar till att testa snabbinstatsstyrkan Nato response Foce (NRF) och deltar gör över 40 000 soldater och sjömän varav 2 400 svenskar, uppger Försvarsmakten.