Sverige EU-bäst på mest bioenergi

22 augusti 2017

Fram till årsskiftet skulle Sverige kunna försörjas med enbart bioenergi. Det gör Sverige till EU:s flitigaste användare av bioenergi, enligt Eurostat och beräkningar av den europeiska bioenergiorganisationen AEBIOM, uppger intresseorganisationen Svebio.