Sverige deltar i tre militärprojekt

6 mars 2018

EU-ländernas försvarsministrar enades på tisdagen om en tidsplan för hur de projekt som ingår i det fördjupade försvarssamarbetet Pesco ska utvärderas och bedömas. Av de 17 första gemensamma projekten deltar Sverige i tre: ett europeiskt medicinskt befäl, militär rörlighet och ett tränings- och kompetenscenter.