Svenskt-finskt utbyte om Natoutredning

2 november 2015
Uppdaterad: 6 februari 2017
Svenska och finska expertutredare kommer samarbeta i samband med ländernas översyn av säkerhetspolitik och internationella samarbeten, för Finlands del ett eventuellt Natomedlemskap.Läs mer