Svenskt elöverskott sex år i rad

1 december 2017

Trots att Sverige ökade sin elkonsumtion något blev 2016 det sjätte året i rad då elproduktion översteg elkonsumtionen. Av all el som producerades i Sverige förra året användes cirka 85 procent för inrikes bruk medan resten exporterades till Danmark, Finland, Litauen, Norge, Polen och Tyskland. Det rapporterar Energimyndigheten.