Svenska klimatförhandlare i EU

15 juli 2021
Uppdaterad: 15 juli 2021

I går onsdag presenterade EU-kommissionen ett dussintal lagförslag som ska göra att unionen klarar sitt klimatmål till 2030. Förslagen ska behandlas av EU-parlamentet och medlemsländerna. I EU-parlamentet har fördelningen av ansvaret för varje lagförslag, så kallad föredragande, inletts. Karin Karlsbro (L) blir huvudföredragande i handelsutskottet för förslaget om en koldioxidavgift på importerade varor och Malin Björk (V) för vänstergruppens talan. Jytte Guteland (S) för S&D-gruppens talan i miljöutskottet om förslaget om revidering av handeln med utsläppsrätter medan Emma Wiesner (C) företräder liberala RE-gruppen och Jakop Dalunde (MP) den gröna gruppen. I de flesta utskotten har ännu inte uppdragen delats ut mellan partigrupperna, något som väntas ske först i höst.