Svenska bostäder mörkast i Norden

1 november 2021
Uppdaterad: 1 november 2021

År 2020 rapporterade nästan sex procent av människorna i EU att de inte hade tillräckligt med dagsljus i sin bostad, vilket betyder att deras bostad verkade för mörk och sågs som ett problem för hushållet, något som kan påverka hälsan och välbefinnandet negativt. Andel svenskar som uppger för mörk bostad var närmare sju procent vilket var högst i Norden, uppger Eurostat.